Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:
Turun Rakennussaneeraus Oy
Kaarningonkatu 11
20740 Turku
Jani Niemi
trsniemioy@outlook.com

Mitä henkilötietoja kerätään?

Asiakastiedot kuten:
• Henkilön nimi ja sähköpostiosoite
• Yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteystiedot ja toimiala
• Puhelinnumero
• Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
• Laskutustiedot
• Henkilön luovuttamat muut tiedot

Mihin tietoja käytetään?
Asiakassuhteen ylläpitoon, asiakaspalveluun, sopimuksen täytäntöönpanoon, palveluiden toimittamiseen ja tarjoamiseen, laskutukseen, yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen sekä lakisääteisiin kirjanpidollisiin tarkoituksiin ja viranomaisten määräämien velvoitteiden hoitamiseen.

Tietojen käsittely perustuu näin ollen asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen/yhteydenottopyyntöön, asiakassuhteen ylläpitoon tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään muun muassa yhteydenottojen yhteydessä. Yhteydenotot voivat tapahtua esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median kautta tai sivuiltamme löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta. Tietoja voidaan saada myös kartoituskäyntien, asiakastapaamisten yhteydessä, sopimuksista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietoja. Näiden lisäksi voimme kerätä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä kuten YTJ-tietokannasta.

Evästeet
Käytämme sivustollamme Google Analytics -analytiikkaohjelmistoa. Käytämme evästeitä verkkosivuston käyttökokemuksen kehittämiseen ja sivuston toimintaan sekä sen kävijämäärien seurantaan. Käytämme evästeitä myös mainonnan kohdentamiseen kolmannen osapuolen palveluissa. Lisätietoa evästeistä.

Tietojen siirto ja luovutus
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n ulkopuolisille tahoille. Palvelun toimittamista ja esimerkiksi laskutusta varten tietoja voidaan luovuttaa tahoille, jonka kautta nämä palveluun liittyvät toimet toteutetaan. Evästeiden avulla kerättyä tietoa, kuten käytetty selain ja laitetiedot, voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kävijäseurannan (Google Analytics) mahdollistamiseksi ja mainonnan kohdentamista varten.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Käytämme säännöllisesti alla olevia palveluntarjoajia toiminnassamme:

  • Google Analytics (sivuston kävijäseuranta)
  • Suomen Hostingpalvelu Oy

Voimme myös luovuttaa tietoja lain tai viranomaisen pyynnöstä.

Tietojen säilytysaika ja suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutetut käyttämään vain työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakassuhteen- ja asiakaspalvelun kehittämiseksi tai lakisääteisesti pakollista.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen
Rekisteriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tietosuojakäytäntömme muuttuessa. Muutokset astuvat voimaan välittömästi päivitetyn tietosuojaselosteen julkaisun jälkeen.

Päivitetty viimeksi 22.2.2021